Välkommen till skarrie.se/jakobmusik

Ljudfiler:

Kom till mig

En sång till Gud på Fars dag

Då finns du där

Oljekrisen

Må din väg gå dig till mötes

- - -

Noter:

Oljekrisen

Fars dag

Då finns du där